Δήμος Β. Κυνουρίας | Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση δεξαμενών από την ΔΕΥΑΒΚ

Ιουνίου 29, 2023 0
Δήμος Β. Κυνουρίας | Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση δεξαμενών από την ΔΕΥΑΒΚ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων δεξαμενών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης, να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την προσεχή Τρίτη 04/07/2023, ώρα 1.00 μ.
μ.

Α. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία δεξαμενής
Η δεξαμενή που πρόκειται να μισθωθεί πρέπει να πληροί, τους παρακάτω όρους:
Να βρίσκεται στην περιοχή «Πάνιτσα» της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα και ει δυνατόν πλησίον του υφιστάμενου δικτύου με αντλιοστάσιο μεταφοράς ύδατος προς τον οικισμό Αρκαδικό Χωριό.
Να είναι σε καλή κατάσταση από τεχνικής άποψης για την πλήρωση με πόσιμο νερό.
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 40m3.

Β. Προσκομιζόμενα στοιχεία
Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν:
Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο στοιχείο ως απόδειξη της ιδιοκτησίας της δεξαμενής.
Δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής (χωρητικότητα, θέση, κατάσταση, κλπ).
Το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα πρέπει να προσκομιστεί και να πρωτοκολληθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας.

Γ. Διάρκεια της μίσθωσης
Η δεξαμενή θα μισθωθεί για συνολικό διάστημα έως (5) μήνες (μέγιστο).

Οι φάκελοι θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα των στοιχείων που περιέχουν από την Υπηρεσία. Η εκτίμηση του μισθώματος (και αν αυτό είναι οικονομικά συμφέρον για τη ΔΕΥΑΒΚ) θα ελεγχθεί από την Επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 ΠΔ 270/1981).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καγκλής Αναστάσιος, τηλ. 27550-24182).

#ΔΕΥΑΒΚ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr