ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για 10 ειδικότητες στη ΔΕΥΑ Τρίπολης

Μαρτίου 08, 2023 0
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για 10 ειδικότητες στη ΔΕΥΑ Τρίπολης
Με την υπ’ αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2023 εγκύκλιος Αρ.
Πρωτ.10119/08.02.2023 (ΑΔΑ:ΨΤΝΜ46ΜΤΛ6-Ω7Β)], δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019.

Από την εν λόγω εγκύκλιο προκύπτει έγκριση πρόσληψης προσωπικού για 10 ειδικότητες και η ΔΕΥΑ Τρίπολης πρέπει να υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών έγγραφο με θέμα: «Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 ». 

Αναλυτικά οι εγκρίσεις προσλήψεων:

1. Σχέση Εργασίας : ΙΔΑΧ

2. Πλήθος εγκρίσεων Πρόσληψης : 10

3. Κατηγορία Εκπαίδευσης : 1ΠΕ, 1ΤΕ, 5ΔΕ ΚΑΙ 3ΥΕ

4. Ειδικότητα : 1 Πληροφορικής (Προγραμματιστής Συστημάτων) (ΠΕ), 1 Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ), 2 Τεχνίτες Υδραυλικοί (ΔΕ), 1 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (ΔΕ), 1 Ηλεκτροτεχνίτης (ΔΕ), 1 Καταμετρητής-Υδρομετρητής (ΔΕ), 3 Βοηθοί-Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ).

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr