Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Οκτωβρίου 06, 2021 0
Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
Από το ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας γίνεται γνωστό πως κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών των Ο.
Τ.Α. Α΄ βαθμού, το ωράριο λειτουργίας αναπροσαρμόζεται ως εξής:

Τα ΚΕΠ στα οποία εργάζονται τρεις (3) ή περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου, θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ήτοι:

  • από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 20:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30.
  • Σάββατο από 8:00 έως 14:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 13:30.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται:

  • χωρίς ραντεβού: η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Η είσοδος ενός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του Προϊσταμένου, θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος.
  • με ραντεβού: διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προ συνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr).  
  • με τηλεδιάσκεψη: είναι δυνατή η εξ΄αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive), για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή.

Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr