100.952,57 για την Διοργάνωση - πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 200ης Επετείου Αλώσεως της Τριπολιτσάς 2021

Σεπτεμβρίου 21, 2021

Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 100.952,57 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 15.6474.0012 του Προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ οικ. έτους 2021 για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Διοργάνωση - πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 200ης Επετείου Αλώσεως της Τριπολιτσάς" (έσοδα ΥΠΕΣ- COVID19).

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr