Μεγαλόπολη | Ξεκινά το πρόγραμμα για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στις δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Ιουλίου 19, 2021
Μεγαλόπολη | Ξεκινά το πρόγραμμα για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στις δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ο Δήμος Μεγαλόπολης ενημερώνει τις μητέρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » , για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις δομές «Βρεφονηπιακός Σταθμός » και «ΚΔΑΠ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης ,…


Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.

eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων » ) .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι ( μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες /οι ) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή , οικονομική κατάσταση ( οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης . Για όλες τις αιτούσες απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα ) φορολογικού έτους 2020 ( εισοδήματα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 ).
Όλες οι αιτούσες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ ( το δικό τους και του συζύγου) , το ΑΜΚΑ ( το δικό τους , του συζύγου και των παιδιών ) και τους κωδικούς taxis ( δικούς τους και του συζύγου).

Χρονοδιάγραμμα

  • 19/7/-03/08/2021 : Υποβολή αιτήσεων
  • 9/8/2021: Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  • 10-12/8/2021: Ηλεκτρονική υποβολή Ενστάσεων
  • 13/8/2021 : Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δε θα προβεί σε προσωπική ενημέρωση προς τις αιτούσες για τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα. Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι ωφελούμενοι –κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» ( voucher) θα ενημερωθούν και μέσω sms από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση :Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου ) και στο τηλ. 27910-25405.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr