Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών & οικοτόπων, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών & οικοτόπων, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο προβολής των διαχειριστικών δράσεων που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, εκδόθηκαν δύο ενημερωτικά φυλλάδια, στα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαχειριστικές δράσεις, η μεθοδολογία της εφαρμογής τους και η περιοχή επέμβασης.

Οι διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούνται και παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:

 • Διαχείριση συγκρούσεων από το Τσακάλι (Canis aureus) στα κτηνοτροφικά ζώα για αποφυγή χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.
 • Διαχειριστικές δράσεις αμμοθινικών οικοσυστημάτων Ελαφονήσου και Λακωνικού κόλπου.
 • Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον), στην λεκάνη του Ευρώτα.
 • Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους.
 • Επεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του Τύπου Οικοτόπου 92A0 «Δάση-στοές με Salix alba (Ιτιά) και Populus alba (Λεύκη)».
 • Επιστημονική τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
 • Μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Αντιπυρική προστασία όρους Πάρνωνα.
 • Ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών, σε επιλεγμένους τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας.

Η έκδοση και η διανομή των φυλλαδίων έχει σκοπό να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και οι επισκέπτες, αναφορικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής δράσεων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης κρίσιμων ενδιαιτημάτων.

Τα φυλλάδια έχουν παραχθεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά/ αγγλικά), και εκτός από την έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα και σε ψηφιακή, στην ιστοσελίδα του ΦΔ ΠΜΜΜ - ενότητα ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

http://www.fdparnonas.gr/downloads/publications/

Η έκδοση των εντύπων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και ενημερωτικών πινακίδων» για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών & Οικοτόπων», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033190, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

{pdf=http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_A.pdf|100%|800|google}

{pdf=http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A6%CE%9F%CE%A1_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_%CE%92.pdf|100%|800|google}

 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  Latest Tweets

  Introducing Food Ordering and Table Reservations System together in WP Cafe Restaurant Solution WordPress Plugin.… https://t.co/rizvVSJOP1
  𝐖𝐏 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥-𝐧𝐞𝐰 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐟𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 ! #restaurant #foodmenu #restaurantmenu… https://t.co/otH6jaQ2V5
  Qoxag - News Magazine WordPress Theme now available on Envato Market. #newstheme #wordpressthemes #envatomarket… https://t.co/f7uegSk7Vu
  Follow Themewinter on Twitter