Ζωντανή μετάδοση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Ιανουαρίου 21, 2021
Ζωντανή μετάδοση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας
Ζωντανή μετάδοση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Πέμπτη 21/01/20 , 17:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την 21 του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.

1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), του με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ.πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποδοχή ποσού 3.600,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δ.ΙΕΚ του Δήμου Γορτυνίας.
2. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι επενδυτικού έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γορτυνίας».
3. Αγωγή κας Βασιλικής Μπασιάκου του Κωνσταντίνου.
4. Έγκριση εκσκαφών στον Ο.Τ.Ε., σε διαδρομές τηλεφωνικών δικτύων σε δημοτικούς χώρους για το 2021, για την ικανοποίηση έκτακτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
5. Αίτημα της κας Μαρίας Ματθαιοπούλου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καμενίτσας για έγκριση εργασιών.
6. Αίτημα του Πολιτιστικού Κέντρου Βαλτεσινίκου για έγκριση εργασιών.
7. Αίτημα του κου Γεωργίου Καρβούνη του Ιωάννη για έγκριση εργασιών.

Ζωντανή μετάδοση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Πέμπτη 21/01/20 , 17:00

Δημοσιεύτηκε από Δήμος Γορτυνίας / Municipality of Gortynia στις Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr