Γιάννης Σμυρνιώτης: Το Δημόσιο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο αποτελούν βασικές συνιστώσες του κοινωνικού συνόλου

Σεπτεμβρίου 27, 2023 0
Γιάννης Σμυρνιώτης: Το Δημόσιο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο αποτελούν βασικές συνιστώσες του κοινωνικού συνόλου
Γιάννης Σμυρνιώτης: Το Δημόσιο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο αποτελούν βασικές συνιστώσες του κοινωνικού συνόλου

Δελτίο Τύπου

Γιάννης Σμυρνιώτης

Πρόταση Αλλαγής Σχέδιο Προοπτικής

Άξονας: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Το Δημόσιο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο αποτελούν βασικές συνιστώσες του κοινωνικού συνόλου.

Σχεδιάζουμε την ουσιαστική ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή των νέων. Στηρίζουμε την βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοτών και επενδύουμε σε συνέργειες με το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση δράσεων για σύγχρονα θέματα.

 

Συνεχής συντήρηση και ενίσχυση με ψηφιακά μέσα των σχολικών μονάδων. 

Δημιουργία πρότυπων «πράσινων» σχολείων. 

Υποστήριξη συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus και εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Δημιουργία επιτροπής διαβούλευσης με τη συμμετοχή μαθητών για ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές και προτάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας. 

Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 

Υλοποίηση προγράμματος «Ανοιχτά Προαύλια» με την επίβλεψη του Δήμου. 

Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς. 

Διοργάνωση τοπικών θεματικών διαγωνισμών. 

Συνδιαμόρφωση με τα συμβούλια των μαθητών των σχολείων τοπικών εκδηλώσεων. 

Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Πανεπιστημίου για την υλοποίηση δράσεων, που θα σχετίζονται με σύγχρονα θέματα, όπως κοινωνικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά κ.λπ. 

Διοργάνωση τοπικών θεματικών διαγωνισμών. 

Χωροταξική και πολεοδομική αναβάθμιση των χώρων εγκατάστασης του Πανεπιστημίου. 

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την υποδοχή νέων φοιτητών και κίνητρα για την γνωριμία με τον Δήμο Τρίπολης. 

Ενίσχυση ρόλου του ΚΔΒΜ για την ενίσχυση της απόκτησης νέων γνώσεων, την επαγγελματική ανάπτυξη και την βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοτών. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία στα σχολεία.

Διαβάστε την «Πρόταση Αλλαγής – Σχέδιο Προοπτικής για τον Δήμο Τρίπολης 2024-2028» στο www.gsmyrniotis.gr/programma/

 #tripolienomenoimprosta

#tripoliprotasiallagissxedioprooptikis

#symvolaioaxiopistiasanaptyxistinpraxi

#Εκλογές #ΕΚΛΟΓΕΣ_2023 #ΕΚΛΟΓΕΣ_2023_ΔΗΜΟΥ_ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr