Υιοθετήθηκε η πρόταση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων της καστανιάς του Πάρνωνα

Ιουνίου 01, 2021 0
Υιοθετήθηκε η πρόταση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων της καστανιάς του Πάρνωνα
Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Παναγιώτη Νίκα και του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη στην οποία ο Δήμαρχος είχε καταθέσει πρόταση σχετικά με την παρακολούθηση των πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων της καστανιάς…

Κατόπιν της εν λόγω συνάντησης η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με την «Παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων της καστανιάς του Πάρνωνα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους».

Το βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου θα είναι η παρακολούθηση των πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων της καστανιάς και η ενημέρωση των παραγωγών για έγκαιρη επέμβαση με εγκεκριμένα και όσο το δυνατό εκλεκτικά εντομοκτόνα με σκοπό την αποτελεσματική προστασία της παραγωγής τους. Το ύψος των πληθυσμών των εντόμων και η περίοδος εμφάνισης των ευαίσθητων σταδίων τους θα παρακολουθούνται και θα καταγράφονται σε παγίδες και με δειγματοληψίες για κάθε είδος εντόμου-στόχου, σε καλλιέργειες σε 3-4 αντιπροσωπευτικές ζώνες. Στις αποφάσεις για ψεκασμό θα λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες για την βιολογική αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς. Επίσης, ορθές καλλιεργητικές πρακτικές μείωσης του κινδύνου θα εφαρμοστούν και θα επιδειχθούν. Ακόμα θα αξιολογηθούν πιλοτικά εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η απόκτηση γνώσης σε τοπικό επίπεδο για το ύψος των πληθυσμών των εντόμων και την περίοδο εμφάνισής τους στην περιοχή της μελέτης.
  • Η αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη αντιμετώπιση των εντόμων της καστανιάς και η προστασία της παραγωγής.
  • Η αποφυγή προβλημάτων λόγω των ψεκασμών στους φυσικούς εχθρούς και στα επικονιαστικά έντομα.
  • Η πιλοτική εφαρμογή και αρχική αξιολόγηση βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης.
  • Η ενημέρωση παραγωγών και γεωπόνων.
  • Η εκπαίδευση παραγωγών και γεωπόνων της περιοχής στα αντικείμενα της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης, της χρήσης των παγίδων και της αναγνώρισης των εντόμων και των σταδίων τους, για την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και μετά το πέρας του προγράμματος.

Οι δράσεις εκ μέρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι η οργάνωση των δειγματοληψιών, επιλογή των καλλιεργειών που θα εγκατασταθούν οι παγίδες για κάθε έντομο με βάση την τοπική εμπειρία. Οι περιοχές θα υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες και τους παραγωγούς. Θα οργανωθεί η συμμετοχή των παραγωγών και η επικοινωνία/συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και τοπικούς Φορείς. Θα επιλεχθούν 3-4 καστανεώνες ανά περιοχή και έντομο-εχθρό.

Θα πραγματοποιούνται οι καταγραφές στις παγίδες και όταν χρειάζεται δειγματοληψίες καρπών 1 ή και 2 φορές ανά εβδομάδα.

Προσβολές θα παρακολουθούνται και σε άλλους καστανεώνες της ευρύτερης περιοχής που ενδεχομένως να έχουν προβλήματα από έντομα.

Οι παραγωγοί θα μπορούν να στέλνουν δείγματα στο εργαστήριο για εξέταση και για άλλα έντομα-εχθρούς.

Θα γίνεται αξιολόγηση των μέτρων με λήψη δειγμάτων μετά από ψεκασμούς και κατά την συγκομιδή.

Θα υπάρχει συχνή ενημέρωση-επικοινωνία με τους παραγωγούς, τις οργανώσεις τους και τους άλλους ενδιαφερόμενους και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εσπερίδα στην περιοχή.

Θα πραγματοποιηθεί συγγραφή άρθρου για δημοσίευση σε τεχνικό εκλαϊκευτικό περιοδικό.

Η ενδιάμεση και η τελική έκθεση θα περιέχουν στοιχεία για τα έντομα (μορφολογία, βιοοικολογία, αντιμετώπιση), τα δεδομένα των καλλιεργειών που θα επιλεχθούν, τις καταγραφές των εντόμων στις παγίδες και στις δειγματοληψίες, τις συμβουλές και την τεκμηρίωσή τους, την αξιολόγηση των μέτρων ελέγχου των εντόμων, τη συνεργασία με τους παραγωγούς και προτάσεις

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο που υιοθέτησαν την πρότασή μας και αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον πρωτογενή τομέα. Όπως επανειλημμένα έχω πει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής».

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr