Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στην Τρίπολη

Αυγούστου 06, 2018

Την Παρασκευή (10/8/2018) και ώρα 15.30 στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης,  θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης.

 1. Χορήγηση ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΟΠΣ 376088 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις ανάγκες δημιουργίας ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ»
 2. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ και καθορισμός των όρων κατασκευής του.
 3. Τροποποίηση της με αρ. 607/2015 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 753ΔΩΗΡ-Θ6Π) περί μείωσης Δημοτικών Φόρων ή Τελών σε άπορους , σε άτομα με αναπηρία σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
 4. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας
 5. Αυτοδίκαιη διάλυση συμβάσεων
 6. Γνωμοδότηση για μετονομασία της πλατείας Φιλικών του Δήμου Τρίπολης σε πλατεία «Προσφύγων Μικράς Ασίας- Γεωργίου Καραγιάννη»
 7. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Κάτω Βρύση» της Τ.Κ. Λεβιδίου στον Φιλοτεχνικό Σύλλογο Λεβιδίου την 17-08-2018
 8. Δωρεάν παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Πάπαρη στον Σύλλογο Νέων Πάπαρη «ΟΡΕΣΘΑΣΙΟΝ»
 9. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βαλτετσίου Δ.Ε. Βαλτετσίου»
 10. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 11. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 12. Ανάκληση της αριθ. 612/2018 απόφαση Δ.Σ.
 13. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Φαλάνθου
 14. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Τρίπολης
 15. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Τεγέας
 16. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Σκιρίτιδας
 17. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μαντινείας
 18. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Λεβιδίου
 19. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορυθίου
 20. Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βαλτετσίου
 21. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ. Βασίλειο και Γεώργιο Καλογερόπουλο για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 29. Οικονομική ενίσχυση
 30. Αλλαγή θέσης καμπίνας Γ3-319 από την οδό Γράμμου στην οδό Θάνα του Δήμου Τρίπολης
 31. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο με δικαίωμα έψησης)- Πρατήριο Άρτου» ιδιοκτησίας του κ. Κορατζόπουλου Γεωργίου του Κων/νου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 21 στην Τρίπολη
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 33. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 537/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 34. Ορισμός επιτροπής ελέγχου εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας Δήμου Τρίπολης
 35. Διοργάνωση εκδήλωσης στον ιστορικό χώρο Λιμποβισίου Τ.Κ. Πιάνας Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης στις 28 Αυγούστου 2018
 36. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη γιορτή της ελιάς στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου ΔΕ Κορυθίου στις 18-8-2018
 37. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Τ.Κ. Λεβιδίου από 22-23/8/2018
 38. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Απόδοσης Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τ.Κ. Παλλαντίου Δήμου Τρίπολης στις 25-7-2018
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 41. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Τρίπολης «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΝΑ
 42. Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΑΝΑΙΩΝ
 43. Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΓΚΑ
 44. Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩ ΔΙΑΒΙΩΤΩΝ
 45. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 46. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας ανοικτού κέντρου εμπορίου πιλοτικά σε τμήμα του Εμπορικού Κέντρου Τρίπολης
 47. Αντικατάσταση παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κ. Δάλκου Αναστασίας στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 48. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών της Δ.Ε.Λεβιδίου»
 49. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση από΄διαπιστευμένο φορέα και τη λήψη του πιστοποιητικού ISO 90001:2015
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επικαιροποίηση και προσαρμογή της μελέτης ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 90001:2015
 51. Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 48η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας και τη θρησκευτική και εμπορική Πανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας
 52. Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της τοπικής θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Λεβιδίου
 53. Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο εντός ορίων του οικισμού Αρτεμήσιο της Δ.Ε.Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης ως μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 2018»
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης σε διευρωπαϊκά δίκτυα και σε προτάσεις προς χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση)»- 2ο Παραδοτέο
 55. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης σε διευρωπαϊκά δίκτυα και σε προτάσεις προς χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση)»- 3ο Παραδοτέο
 56. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης σε διευρωπαϊκά δίκτυα και σε προτάσεις προς χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση)»- 4ο Παραδοτέο
 57. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 58. Απόφαση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης στην συμβολή των οδών Γ. Αποστολοπούλου &Β.Οικονομίδου
 59. Καθορισμός τελών για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Λεβιδίου
 60. Τροποποίηση αποφάσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Λεβιδίου
 61. Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 Αδάμη Ευσταθία, εντός ορίων Τ.Κ. Κάψια ΔΕ Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης επί της ΕΟ Τρίπολης- Πύργου

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr