Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης

Ιουλίου 06, 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνεδριάζει την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα.

Θέματα προς λήψη αποφάσεων: 

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Μανθυρέας στον «Αγροτικό Σύλλογο Μανθυρέας» στις 20-7-2018.

 2. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 3. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 5. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για μίσθωση χώρου για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος θα βρίσκεται στη Δ.Ε. Τρίπολης.

 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. Φιλικών.

 7. Διαβίβαση αίτησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

 8. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης.

 9. Επαύξηση ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Λεβιδίου.

 10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κανδήλας.

 11. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Αρτεμισίου.

 12. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (περιοχή Μπασιάκου).

 13. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (οδ. Αλφειού & Ειρήνης).

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

 19. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας.

 20. Φωτισμός δημοτικού χώρου Τ.Κ. Λουκά.

 21. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακόπουλου Δ.Κ. Τρίπολης.

 22. Χορήγηση άδειας και μεταβίβαση θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών.

 23. Χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας Άρεως στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων ίδρυσης της ΓΣΕΕ.

 24. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Θεοκλήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης.

 25. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ιδιοκτησίας Τσιώλη Νικολάου του Ιωάννη (Ο ΠΑΝ) που βρίσκεται στην πλατεία Λεβιδίου ΔΕ Λεβιδίου.

 26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 30. Οικονομική ενίσχυση.

 31. Τροποποίηση των αρ. 47/2011 και 53/1993 αποφάσεων Δ.Σ. περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Τρίπολης.

 32. Επιστροφή ποσού από (πλέον κατάθεση εκ παραδρομής) στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης.

 33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια εργαλείων».

 34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

 35. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης».

 36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

 37. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια γάλακτος».

 38. Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω απόλυσης υπαλλήλου Δήμου.

 39. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.

 40. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

 41. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κερασιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

 42. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης «Η ΜΠΟΛΕΤΑ».

 43. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάψια.

 44. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης.

 45. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

 46. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001:2015 και του συνόλου των διαδικασιών και εντύπων του συστήματος, καθώς και έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου.

 47. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Σκοπής.

 48. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Γαρέας Δήμου Τρίπολης.

 49. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Αγ. Παντελεήμονα στην Τ.Κ. Σταδίου Τεγέας Δήμου Τρίπολης, στις 27/7/2018.

 50. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Χωτούσας, Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 20/7/2018.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr