Δήμος Τρίπολης: Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης

Ιουνίου 18, 2018

Δήμος Τρίπολης: Λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018

«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνο απασχόληση για κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στο ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης για την λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018»
Στην Τρίπολη σήμερα την 12η Ιουνίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ύστερα από την με αριθμό 1505/08-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, κ. Θεόδωρου Καραλή που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ( άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση για να λάβει απόφαση για το θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στο ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης για την λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2018».

Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί πρόσληψη 6 ατόμων με ειδικότητες:

1.΄Ενα (1) ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης),

2. Δύο (2) ΠΕ Γυμναστές,

3. Ένα (1) ΠΕ Εικαστικό και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης).

4. Ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγο και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγού (Δημοτικής Εκπαίδευσης)

5.Ένα (1) ΠΕ ή (ΤΕ) Μουσικών και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr