Εκπαιδευτικοί μαθητές και μαθήτριες της Αρκαδίας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”

Εκπαιδευτικοί μαθητές και μαθήτριες της Αρκαδίας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” έχει ως κύριο στόχο τον επαναπροσδιορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και…

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υλοποιούνται Σχέδια Δράσης από εκπαιδευτικούς Teachers4Europe (T4E), μαθητές και μαθήτριες της Αρκαδίας σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη.

Ειδικότερα, κατά το σχολικό έτος 2020-21 από το:
  • 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Τ4Ε: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία ένωση ισότητας» είκοσι δύο (22) μαθητές/τριες υπό την καθοδήγηση και συντονισμό της Διευθύντριας κας Ελένης Σπυροπούλου (T4E).
  • 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα» δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες υπό την καθοδήγηση και συντονισμό της εκπαιδευτικού κας Φωτούλας Κατσούλου (T4E). Ενδεικτικό έργο από τις δραστηριότητες του προγράμματος διατίθεται στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/sxc3z9xk
  • Γυμνάσιο Βυτίνας συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Η ψηφιακή πολιτειότητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών» δώδεκα (12) μαθητές/τριες υπό την καθοδήγηση και συντονισμό της εκπαιδευτικού κας Μαρίας Πλιώτα (T4E). Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται σε συνεργασία με το σχολείο της Ρουμανίας College National Pedagogique"Spiru Haret ", Buzău.
  • 1ο ΓΕΛ Τρίπολης συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Ψηφιακός γραμματισμός, διαδικτυακή συμπεριφορά και ανθρώπινα δικαιώματα» εξήντα (66) μαθητές/τριες υπό την καθοδήγηση και συντονισμό της εκπαιδευτικού κας Μαρίνας Ρόζη (T4E). Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται σε συνεργασία με το σχολείο της Ρουμανίας Colegiul National “Matei Basarab”. Ενδεικτικό έργο από τις δραστηριότητες του προγράμματος διατίθεται στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/tukh2b47

Τα Σχέδια Δράσης των σχολείων υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου κα Ευστρατία Λιακοπούλου (Ambassador4Europe-A4E σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας).

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021, με τον τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” – Call reference EACEA/10/2018 –Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN συμμετέχουν:

  • το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
  • το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
  • η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
  • η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

σε συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Latest Tweets

Introducing Food Ordering and Table Reservations System together in WP Cafe Restaurant Solution WordPress Plugin.… https://t.co/rizvVSJOP1
𝐖𝐏 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥-𝐧𝐞𝐰 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐟𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 ! #restaurant #foodmenu #restaurantmenu… https://t.co/otH6jaQ2V5
Qoxag - News Magazine WordPress Theme now available on Envato Market. #newstheme #wordpressthemes #envatomarket… https://t.co/f7uegSk7Vu
Follow Themewinter on Twitter