Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Αυγούστου 21, 2020

Στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου).

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης - κατακύρωση διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους.
5. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2019.
6. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου.
7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 - 2020» στην πρόσκληση με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».
9. Περί σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020 (Α' και Β' τριμήνου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr