Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άστρους

Σεπτεμβρίου 28, 2017

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άστρους.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1) Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016,

2) Την Υπουργική Απόφαση Υ1/γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β)

3) Την με αριθμ. πρωτ. 121/26-9-2017 Απόφαση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άστρους.

Προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Δ/ντή του Σχολείου Άστρους από 27-09-2017 έως και 19-10-2017 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η διενέργεια του διαγωνισμού (άνοιγμα προσφορών) θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους στις 20-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2755 360131 εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους/ες ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά μαθητή/τρια ετησίως και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr