Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας

Σεπτεμβρίου 24, 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ).

2. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.

3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.

4. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στο Δ/κό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου.

5. Ορισμός μελών για την συμμετοχή του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

6. Ορισμός μελών για την συμμετοχή του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο Συνδέσμου Δήμων Τρίπολης και Γορτυνίας Υδάτινων Έργων Μεθυδρίου.

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γορτυνίας στις Γενικές συνελεύσεις των Μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γορτυνίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»(CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014- 2020) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.

9. Επανυποβολή Τεχνικού Δελτίου για τροποποίηση της πράξης του έργου "Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων" με κωδικό ΜIS 5044961. 10. Χαρακτηρισμός ως μνημείου του δημοτικού ακινήτου Γυμνασίου Λαγκαδίων.

11. Παράταση προθεσμίας του έργου «Έργα απορροής όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Καστρακίου» προϋπολογισμού 2.798,80€.

12. Παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βυζικίου» προϋπολογισμού 6.800,53 €.

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Τρίπολης για την αμοιβαία παραχώρηση προς χρήση οχημάτων.

14. Έγκριση εργασιών στην Κοινότητα Δημητσάνας από ιδιώτη για την βελτίωση βατότητας δημοτικού δρόμου.

15. Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων στην εταιρεία Κων/νος Αλβενιώτης και ΣΙΑ Ο.Ε.

16. Υλοτόμηση δέντρων στις Κοινότητες Θεοκτίστου, Λαγκαδίων και Δημητσάνας.

17. Φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων.

18. Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Γορτυνίας.

19. Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.

20. Ορισμός υπολόγων για την είσπραξη επιταγών που προέρχονται από την Δ.Ε.Η.

21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2019.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr