Εκπαιδευτικό Ιδρύμα Γεώργιος και Αννη Σακελλαρίου: "(2) υποτροφίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. από την επαρχία Γορτυνίας"

Οκτωβρίου 02, 2018

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δύο (2) υποτροφίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι., καταγόμενους κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (γεννηθέντες στη Γορτυνία ή με πατέρα ή μητέρα που γεννήθηκε στη Γορτυνία).

Επί ανυπαρξίας Γορτυνίων, από τις λοιπές επαρχίες του Νομού ή όλης της επικράτειας. Κύριο κριτήριο ο βαθμός αποφοίτησης από το Λύκειο (άνω του 18,5).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 31/10/2018. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος, Πατησίων 14, 7ος όροφος, τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-12:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymasakellariou.gr).

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr