Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας | Παρασκευή 28/09/2018

Σεπτεμβρίου 25, 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

2. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

3. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

4. Υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση του Δήμου με βάση την Κ.Υ.Α. για το Ν.4039/2012.

5. Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/2017.

6. Αποδοχή μελετών και υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 (LEADER).

7. Αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου σε συνεργασία με μή κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ (LEADER).

8. Εγκριση ενεργειών για την αξιοποίηση της δωρεάς Ασθενοφόρου.

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ.Τροπαίων».

10. Έγκριση 6ης Παράτασης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ.Τροπαίων».

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

12. Έγκριση εργασιών για ανακατασκευή δημοτικής οδού και σκαλοπατιών στην Δημητσάνα.

13. Έγκριση εργασιών σε δημοτικό δρόμο στον Βλόγγο πλησίον του Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου.

14. Έγκριση εργασιών για την επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πυρρή.

15. Εγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων που δρατηριοποιούνται στην Γορτυνία.

16. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου σε διαδημοτικές συνεργασίες.

17. Εγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ.

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας.

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr