Στο Δ. Σ. η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμο Γορτυνίας λόγω της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων

Μαρτίου 05, 2017

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 5 του μηνός Μαρτίου έτους 2017 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. Αίτημα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Γορτυνίας λόγω της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων. 

Λόγος έκτακτου - κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος: Κίνδυνος από ανθυγιεινές καταστάσεις εξαιτίας της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr