Δήμος Τρίπολης: "Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης για τις πλημμύρες στις 5/2/2019"

Φεβρουαρίου 19, 2019

Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση όσων επλήγησαν από την πλημμύρα στις 5-2-2019, σε ότι αφορά απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσυσκευής, (αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών α'κατοικίας- ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.01- ΦΕΚ 1185/Β/01 παρ 12 εδ.3°), παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28-2-2019.

Η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ισχεύι έως 28-2-2019 και καλεί τους ενδιαφερομένους να προσκομίσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση

  2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017

  3. ΕΙ φορολογικού έτους 2017

  4. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  6. Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  8. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%-50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα ΕΙ και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Ακολουθεί η αίτηση

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr