Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης o ισολογισμός – απολογισμός του 2017

Φεβρουαρίου 13, 2019

Η έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεων ισολογισμού – απολογισμού Δήμου Τρίπολης για το 2017 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Παρών ψήφισαν οι παρατάξεις Σμυρνιώτη, Τζιούμη, Τσιαμούλου, Φραγκούλη και Νικολάου.

Ο κ. Ιωάννης Μακρής, ορκωτός λογιστής, έλαβε τον λόγο και είπε ότι το δεύτερο μισό του 2018 ξεκίνησε ο έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, όταν παραδόθηκαν τα αποτελέσματα στο ΔΣ

Αναφέρθηκε, μάλιστα, συγκεκριμένο παράδειγμα επιχείρησης εστίασης στην πλατεία του Άρεως. Όταν παρέρχεται εικοσαετία- κι ενώ ήδη έχει σταματήσει η λειτουργία της επιχείρησης-, μπορεί το χρέος να παραγραφεί, σύμφωνα με ειδικές προβλέψεις του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου.

Επίσης, είπε ότι τα εισπραχθέντα ποσά το 2017 ήταν 21.271.000 ευρώ και οι δαπάνες 20.566.000 ευρώ Τα εισπραχθέντα ήταν ανώτερα κατά 704.000 ευρώ από τις δαπάνες και ενισχύθηκε το αποθεματικό του 2017 και ανήλθε σε πάνω από 6.000.000 ευρώ. Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις είναι 6.203.000 ευρώ. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς προμηθευτές ήταν 745.000 ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 5.858.000 ευρώ στο τέλος του 2017. Το έλλειμμα έκλεισε στις 311.000 € από πλεόνασμα 547.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά (2016). Τα έξοδα δηλαδή ήταν περισσότερα από τα έσοδα. Αυξήθηκε το κόστος μισθοδοσίας κατά 400.000 ευρώ περίπου, από ωριμάνσεις, τριετείς κι άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αύξηση διαφόρων εξόδων κι αυτό οφείλεται κυρίως ότι χορηγήθηκαν χρηματικά βοηθήματα σε άπορους, έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πλημμυροπαθείς και τα δικαστικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 798.000 ευρώ (μεταξύ των οποίων και η αποζημίωση για τον εργάτη καθαριότητας που είχε χάσει τη ζωή του).

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr