ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος» στην Τρίπολη

Σεπτεμβρίου 02, 2022 0
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος» στην Τρίπολη
Ο Δήμαρχος Τρίπολης, προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 121.881,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και ομάδες:
Τμήμα 1 : Δήμος Τρίπολης, εκτιμώμενης αξίας 96.106,50 € με ΦΠΑ 13%.
Τμήμα 2 : ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, εκτιμώμενης αξίας 25.774,85 € με ΦΠΑ 13%.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr