Στην Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός του δήμου Γορτυνίας

Δεκεμβρίου 21, 2019

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ.ΒΥΖΙΚΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΝΑΙΝΑΣ)» με Α.Σ.84411.
2. Αναίρεση της κλήρωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ Δήμητρας».
3. Διάλυση της σύμβασης του έργου: Έργα απορροής ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Καστρακίου.
4. Διάλυση της σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βυζικίου.
5. Διάλυση της σύμβασης του έργου: Καλλιέργεια πηγής και μεταφορά νερού σε υπάρχουσα υπαίθρια βρύση στη θέση Κανελάκια Τ.Κ. Βάχλιας.
6. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
8. Ορισμός δικηγόρου για τον έλεγχο των διαδικασιών και της τήρησης των όρων της μίσθωσης του Δημοτικού Ξενοδοχείου Δημητσάνας.
9. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2020.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr